top of page

Johan EK

Praktiskt orienterad
CE-märkningskonsult och elkonstruktör

Jag kommer från ett långt arbetsliv inom svensk industri där jag alltid jobbat med el, både praktiskt (montering) och konstruktion (CAD). I takt med både yttre krav och eget intresse gled jag över mot en mer präglad roll inom säkerhet och CE-märkningsarbete och har nu varit delaktig samt haft ansvaret i flera industrianläggningsprojekt. Jag har lång praktisk erfarenhet kombinerat med en styrka inom elkonstruktion och kan därför driva projekt från en idé på ett papper till en färdig, installerad och CE-märkt anläggning.

Senaste tiden har jag arbetat i större projekt åt LKAB för att utveckla konceptet kring anläggningsmärkning som jag varit delaktig och utvecklat på Volvo Trucks under flera år i min tidigare anställning.

Min största drivkraft är att hitta säkra, men enkla lösningar åt mina kunder och det roligaste är att sen vara med hela vägen i mål.

Förslag till konsultroll

CE-märkningskonsult för anläggningar (riskbedömning, kravanalys, gapanalyser etc), konceptuella säkerhetslösningar för maskiner, utveckling och implementering av CE-märkningsprocess, utbildare inom CE-märkning.

Utbildning

Grundskola: 9 år

Gymnasium: 2 år Eltele/Styr och reglerteknik.

Komvux: Tekniskt basår

Verktyg

Phuse använder egna mallar för samtliga delar i processen. Vi har sen tidigare använt alla på marknaden förekommande verktyg för riskbedömningar (CEDOC, CE-Certifier, SAFEXPERT etc) men alla på marknaden förekommande verktyg tillika enklare excelmallar kan användas om kunden har egna preferenser eller licenser.

Vi använder ePlan för elkonstruktion och Microsoft Visio för planlösningsbeskrivning av anläggningar.

 

Kompetensområden

Branschkunskap

CE-märkning generellt. Industrianläggningar som robotar etc..

Språk

Svenska (modersmål), Engelska (flytande)

Kunskapsområden

Maskindirektivet, EMC-direktivet, Lågspänningsdirektivet, CE-samordnare, Projektledning, elkonstruktion av kompletta anläggningar CE-märkning, Riskbedömning enligt EN12100, Praktisk tillämpning av standarder som EN13849 och EN 13850, Montering och byggnation av elsystem enligt EN 60204, bruksanvisning av anläggningar enligt EN 20607.

 

 

Urval av genomförda och pågående uppdrag

November 2021 –pågående  ABB

CE-märkningsvägledare av en Robotsvetscell.

April 2021 –pågående              LKAB

Utveckling av metodik och struktur för anläggningsmärkning av testgruvan. Den anläggningsmärkning som utvecklas tar hänsyn till många parametrar som är svåröverskådliga men kommer att ligga till grund till samtliga framtida gruvor inom LKAB koncernen. Stöd vid riskbedömning av risker kopplande mot säkerhetsfunktioner.

Januari 2020 – Pågående Ilogik AB

CE-märkningsansvarig för samtliga anläggningsprojekt.

Januari 2020 – Pågående IRS AB

CE-märkningsansvarig för samtliga robotcellprojekt.

Oktober 2020-December 2020 LKAB

Utveckling av LKT (LKAB Teknisk anvisning) kring hantering av nödstopp.

Januari 2020 – Oktober 201 Pickr AS, CE-märkning av robotcell

Pickr AS är en startup som har utvecklat en portalrobot för e-handel. Uppdraget består i att genomföra riskbedömning, realisera implementation av lämplig C-standard, granska elkonstruktion och slutligt godkänna CE-märkningen av hela installationen på plats.

Januari 2020-Augusti 2020                  Rototilt AB, CE-samordnare för nya monteringslinjen

Rototilt tillverkar tiltrotatorer och andra tillbehör till grävmaskiner. Uppdraget består i att driva och sammanhålla flertalet leverantörer av delsystem till den nya monteringslinjen som byggdes. Projektledning, samordning och riskledning.

2019-Robotcell för vändning av ostformar Arla Östersund

Ansvar för CE-märkning och säkerhetslösning för Robotcellen.

2018-Volvo Trucks

Ansvar för CE-märkning vid utvecklingen av en anläggning kallad BU3 där hytter transporteras. Ansvar för säkerhet och elkonstruktionslösningen för hyttutvecklingsanläggning ”Pilot plant”.

2017 Blaiken via ABB åt Skellefteå Kraft

Utveckling av säker hisslösning till vindkraftverksparken.

2016-Ålö AB

Utveckling av säkerhetslösning och elkonstruktion av en den nya svetslinan för deras nya generations frontlastare.

2015-Rutlimnings anläggning på Volvo Trucks i Gent

Förbättring av säkerhetslösning och elkonstruktion på rutlimningsanläggningen i samband med flytt av hela anläggningen inom fabriken.

2014 Maxtruck

Utveckling av elsystemet till Maxtrucks prototyptruckar 1-10.

1998 Posten Årsta ombyggnation via Styrlogic AB

Ansvarig arbetsledare av elinstallationen för lådtransportsystemet.

 

Anställningar

  • 2020-2021 CE-märkningskonsult - Zatisfy

  • 2017-2020 Ansvarig för säkerhetsfrågor/dokumentation/CE-märkning - Robot Center Norr

  • 2015-2017 Elkonstruktör / Projektledning - Robot Center Norr

  • 2010-2014 Elkonstruktör / utvecklare - konsultverksamhet.

  • Innan 2010 – Flertalet roller som såväl arbetsledare som elkonstruktör inom elinstallationer.

bottom of page